Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Хэтийн Зорилго

  • Монгол үндэстний соёлын биет болон биет бус өвийн “дархлаа” буй болгох
  • Монгол амьдралын хэв маяг, хэрэглээ ахуйн соёлыг хадгалах
  • Монгол ёс заншил, мөн чанар, төрт ёсны уламжлалыг таниулах, хэвшүүлэх
  • Дэлхийд гайхагдсан нүүдэлчдийн соёлын түүхэн улбааг хадгалах, сурталчлах
  • Эрт, эдүгээ, ирээдуйн Монгол соёлын гүүр байхад оршино.