Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Хандив өгөх болон Хувийн мэдээллийн хамгаалал

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХАМГААЛАЛ

Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн дотоод захиргааны зорилгоор ашиглана.

Бид таны мэдээллийг бусад байгууллагуудад өгөхгүй ба бид мэдээлэл хадгалах эрх зүйн шаардлагуудыг чанд сахих болно.

 

 

ХАНДИВ

Хархорум Өв Санд оруулсан хандив нь эргэн төлөгдөхгүй. Газар зүйн байршилаас шалтгаалан таны оруулсан хандиваас хуулиар тогтоосон татварын хэмжээ хасагдана.

 

Хандивын хэлбэрүүд:

  • Мөнгөн хандив
  • Санхүүгийн бус хандив (байгууллагын хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамж, бүхий л төрлийн ханган нийлүүлэлт болон үйлчилгээний хэлбэрээр үзүүлэх тусламж)
  • Бараа материал