Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

KHF Эрхэм Зорилго

 

  • Соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр олон улсын болон олон нийтийн байгууллагуудтай эрдэм шинжилгээ, судлал болон шинжлэх ухааны хамтарсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.
  • Монголын нүүдлийн аж ахуй, соёл уламжлал хадгалагдан буй малчин түмний аж амьдралд дэмжлэг үзүүлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
  • Соёлын өвийг хамгаалах, таниулах чиглэлээр олн нийтийг хамарсан урлаг соёлын ажиллагаа зохион байгуулах, судлал шинжилгээ, сурталчилгааны бүтээл хэвлүүлэх
  • Монголын суурин иргэншилд амьдарч буй хойч залуу үедээ өв соёл, ёс заншилыг мэдүүлэн таниулах, тэдэнд өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулах