Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Яагаад ZORA буюу ЗУРАМ гэж?

  

 

Монголын унаган амьтдын нэг бол Зурам (Spermophilus alashanicus). Хэн бүхний анхааралд өртөхөөргүй, устаж болзошгүй амьтны төрөл зүйлд багтаад буй Гозоорой зурамыг хайрлан хамгаалах, байгаль экологи хийгээд нүүдэлчдийн аж амьдралтай салшгүй холбоотой гэдгийг мэдүүлэхийг зорисноор "Зурам" бидний цаашид хэрэгжүүлэх төслүүдийн билэг тэмдэг болсон юм.

 

Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын төрөөс баримталж буй Соёлын өвийн хамгааллын талаархи бодлого болон хуулийг хичээнгүйлэн баримталж тухайн газар орноо үйл ажиллагаа явуулж буй соёлын байгууллагууд болон холбогдох бусад газруудтай хамтран ажиллахыг зорино.