Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Zora 1 Төсөл - Төвийн бүс

 

ZORA 1 ТӨСӨЛ

 

Архангай аймгийн Хангай сумын малчин түмэн сарлаг үхэр голцуу хариулсаар ирсэн бөгөөд тэрхүү нүүдлийн соёлын өвөрмөц өв уламжлал, ёс заншил, ахуйн хэв маягийг хадгалах, залуу үед уламжлуулахад чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, тухайн төслүүдээр дамжиж малчин түмний ахуй амьдралд дэмжлэг үзүүлэх