Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Zora 2 Төсөл - Зүүн бүс

 

ZORA 2 ТӨСӨЛ

 

Хэнтий аймгийн Дадал сумд Буриад түмний өвөрмөц соёл, өв уламжлал, ёс заншил, ахуйн хэв маягийг хадгалах, залуу үед уламжлуулахад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, тухайн төслүүдээр дамжиж малчин түмний ахуй амьдралд дэмжлэг үзүүлэх.