Нэр мину – Монголын голомт ХарХорум
Нэмэр мину – Монголын хүн бүхэнд

Та манай санд хандив өргөснөөр дараах боломжууд нээгдэнэ

МАНАЙ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДЭМЖСЭНЭЭР ТАНД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭЭГДЭХ БОЛНО.

 

  • Тухайн дэмжиж буй төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээж авах, танилцах.
  • Төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдож буй аливаа хурал, семинар, үзэсгэлэн, урлаг соёлын үйл ажиллагаанд урилгаар оролцох, дэмжсэн хувь хүн байгууллагыг олон нийтэд таниулан сурталчилах.
  • Төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж буй хөдөө орон нутагт зочилж, төсөл хэрэгжиж буй ажлын явцтай танилцах
  • Таны зөвшөөрөлтэйгээр “Хар Хорум Өв” Сангийн цахим хуудас болон жилийн хэвлэмэл тайландаа цохон тэмдэглэгдэх.

 

ТА БИДНИЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ?

 

  • Бидний ZORA 1, 2, 3 төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
  • ХАР ХОРУМ ӨВ санд хандивын туслалцаа үзүүлэх
  • Тодорхой төслүүдэд урт хугацааны хамтын ажиллагаанд нэгдэх замаар биднийг дэмжээрэй.

 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай холбогдох хаягаас авна уу.